sz. csáti éva
Szabó T. Attila életmű-bibliográfiája
(az 1984-1996 közötti éveket Balassa Iván készítette)

 

       bibliográfiák   » Szabó T. Attila életmű-bibliográfiája
    év 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1991 1993 1995 1996
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés   -     
     
  819 tétel lapozás: 1-30 ... 751-780 | 781-810 | 811-819

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Levélrészlet a névtudomány műszavairól. Névtani Értesítő 1979/2. 33-4.

Kőrösi Csorna Sándor indulása. Korunk 1979, XXXVIII, 926-9., (Csetri Elek könyvéről)., Ism.

Nép és nyelv. Válogatott tanulmányok, cikkek. IV. Buk. 1980. 6751. + 20 műmelléklet. Kriterion Könykiadó.

A Szótörténeti Tár szerkesztése közben. MNy. 1980, LXXVI, 10-24.

Április bolondja, bolondok napja és áprilist jártat. A Hét 1980, XI/15. 6-7.

A romániai fiatal magyar nyelvészek munkájáról. Művelődés 1980, XXXIII/7. 39-40. , (Képpel).

A mezőségi Szék férfi és női viseletének XVIII-XIX. századi történetéhez. Ethn. 1980, XCI, 396-81.

Az erdélyi magyar nyelvtudomány kérdései. A MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei 1980, XXXI, 3-29.

Nyelv és irodalom. Válogatott tanulmányok, cikkek V.. Buk. 1981. 6291.+ 15 1. műmelléklet. Kriterion Könykiadó.

A nyelv a nép szolgálatában. Szabó T. A. professzor válaszol Kántor Lajos kérdéseire. Tiszatáj 1981, XXXV/3.19-24., rövidítve: Igazság XLIII/8. 3.

Az erdélyi magyar nyelvtudomány kérdései a tudománytörténet távlatában. A Hét 1981, XII/3. 5-6.

Ha nem sóalsz, miért síelsz?. A Hét 1981, XII/8. 8. -

Mint eleven szén avagy szabálytalan beszélgetés Szabó T. Attilával (Kiss Károly interjúja). Kortárs 1981, XXV. 144-150. , (Vetró Artúr arcképvázlátával).

Szabó T. Attila (szabálytalan barangoló) beszélgetése Gy. Szabó Bélával. A Hét 1981, XII/28. 5-6.

A nyelvrokonító józanság útján. Korunk 1981, XL, 606-11.

Új Magyar Táj szótár. NyIrK. 1981, XXV, 108-12., Ism.

Benkő Loránd: Az Árpádkor magyar nyelvű szövegemlékei. Bp. 1980. 392+24 l.. NyIrK. 1981, XXV, 228-32., Ism.

Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. III. köt.. Buk. 1982. 1162 +2 1. Kriterion Könyvkiadó , (Szerkesztő-munkatársak: B. Gergely Piroska, Kósa Ferenc, Zs. Maksay Mária, Nagy Jenő, Vámszer Márta, Vígh Károly, Zsemlyei János).

A magyar szókészlet román eredetű kölcsönelemeinek kutatása. MNy. 1982, LXXVIII, 385-98.

Gyarmathi Sámuel nyelvtudományi munkássága a tudománytörténet távlatában. Emlékezés halála másfél százados évfordulóján: Nyelvészeti Tanulmányok 1983. Szerk.: B. Gergely Piroska.. Buk. 1983. 178-202. Kriterion Könyvkiadó.

Fuvatlan. MNy. 1983, LXXIV, 464-5.

A boszorkány-hit XVIII. századi dési emlékei. Ethn. 1983, XCIV, 578-80.

Bakos Ferenc: A magyar szókészlet román elemeinek története. Bp. 1982. Nyr. 1983, CVII, 362-5., Ism.

Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. IV. köt.. Buk. 1984, 1300 1.Kriterion Könyvkiadó , (Szerkesztő-munkatársak: P. Dombi Erzsébet, B.Gergely Piroska, Kosa Ferenc, Zs. Maksay Mária, Nagy Jenő, Szabó Zsolt, Vámszer Márta, Vígh Károly, Zsemlyéi János).

Az erdélyi magyarnyelv- és nyelvjárástörténeti kutatás szempontjai és feladatai. Mályusz Elemér emlékkönyv. Bp. 1984. 297-310.

Tallózás a múltban. Válogatott tanulmányok, cikkek. VI. Bukarest. 5831. Falnagy, folnagy, fónagy.. MNy. 1985, LXXX, 356-361.

Kösöntyű. MNy. 1986, LXXXII, 29-41.

Hadnagy. MNy. 1986, LXXXII, 336-340.

A Szabács Viadala hitelességének kérdéséhez. MNy. 1987, LXXXIII, 531-535.

Szabó T. Attilának az emlékülést üdvözlő levele (Csűry BálintEmlékülés. Debrecen 1986. II. 21-22). MNy. 1987, LXXXIII, 131-132.

 
kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  róla írták
»  folyóiratok, lapok, újságok és rövidítéseik
»  rövidítések jegyzéke

további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék