sz. csáti éva
Szabó T. Attila életmű-bibliográfiája
(az 1984-1996 közötti éveket Balassa Iván készítette)

 

       bibliográfiák   » Szabó T. Attila életmű-bibliográfiája
    év 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1991 1993 1995 1996
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés   -     
     
 

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Rövidítések jegyzéke

RövidítésTeljes megnevezés
1ActaHistLit.Szeg.Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Litteraria
2BBKözl.A kolozsvári V. Babeş és Bolyai Egyetemek Közleményei. Társadalomtudományi sorozat
3Bp.Budapest
4Buk.Bukarest
5CercL.Cercetări Lingvistice (folyóirat)
6DDolg.Dolgozatok a debreceni Tisza István tudományegyetem Magyar Népnyelvkutató Intézetéből
7E.Erdély (folyóirat)
8EH.Erdélyi Helikon (folyóirat)
9EHA.Erdélyi Helytörténeti Adattár
10EI.Erdélyi Iskola (folyóirat)
11EISz.Erdélyi Irodalmi Szemle (folyóirat)
12EM.Erdélyi Múzeum (folyóirat)
13EME.Erdélyi Múzeum-Egyesület
14EMEEk.Az EME vándorgyűlési Emlékkönyvei
15EOSz.Erdélyi Magyar Oklevél Szótár (előlegezett elnevezés)
16ETF.Erdélyi Tudományos Füzetek
17Ethn.Ethnographia (folyóirat)
18ETIÉvk.Az Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyve
19EWUng.Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen
20H.Helikon (folyóirat)
21IE.Ifjú Erdély (folyóirat)
22Irodalomtört.DolgIrodalomtörténeti Dolgozatok
23Ism.Könyvismertetés
24It.Irodalomtörténet (folyóirat)
25Itk.Irodalomtörténeti Közlemények (folyóirat)
26Kelemen-Eml.Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár-Bukarest 1957.
27Kny.különnyomat
28KÚ.Keleti Újság (napilap)
29LK.Levéltári Közlemények (folyóirat)
30MvGL; MvS.Marosvásárhelyi Glosszák; - Sorok
31MNny, MNnyvMagyar Népnyelv (évkönyv Debrecen)
32MNy.Magyar Nyelv (folyóirat)
33MNyA.Magyar Nyelvatlasz
34MNyj.Magyar Nyelvjárások (évkönyv Debrecen)
35MNyTK.Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai
36Msn. Acta Magyarosan (folyóirat)
37MTAMagyar Tudományos Akadémia
38NéprÉrt.Néprajzi Értesítő (A Néprajzi Múzeum folyóirata, évkönyve)
39NéprMúzFűz.A Néprajzi Múzeum Füzetei (sorozat)
40NFűz.Népnevelési Fűzetek (sorozat)
41NyIrK.Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Kolozsvár-Bukarest)
42Nyr.Magyar Nyelvőr (folyóirat)
43NySz.Szarvas Gábor - Simonyi Zsigmond: Magyar nyelvtörténeti szótár. I-III. Bp. 1890-1893.
44Nytud.Ért.Nyelvtudományi Értekezések (sorozat Bp).
45OklSz.Szamota István-Zolnai Gyula: Magyar oklevélszótár. Bp. 1902-1906.
46ÓMS.Ómagyar Mária Siralom. 1300 k.
47PPásztortűz (folyóirat, Kolozsvár)
48PP.Pápai Páriz Ferenc: Dictionarium...l708.
49PPB.PP. Ferenc-Bod Péter: Dictionarium...l767.
50Pais-Eml.Emlékkönyv Pais Dezső hetvenedik születésnapjára Szerk.: Bárczi Géza és Benkő Loránd. Bp. 1956.
51RefSz.Református Szemle (folyóirat)
52RMNyAA Romániai Magyar Nyelvjárások Atlasza I. Bp. 1995.
53SchlSzj.A schlägli magyar szójegyzék. 1405 körül
54StUBB.Studia Universitatis Babeş-Bolyai. ÍV. Philologia
55SzófSz.Bárczi Géza: Magyar szófejtő szótár. Bp. 1941.
56SzTErdélyi Magyar Szótörténeti Tár I-VIII. Bukarest-Budapest 1975-1996.
57TESz.A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Főszerk.: Benkő Loránd. I-III. Bp. 1967-1976.
58ÚEM.Új Erdélyi Múzeum (folyóirat Bp)
59VZ.Vörös Zászló (Marosvásárhely)

 
kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  róla írták
»  folyóiratok, lapok, újságok és rövidítéseik
»  rövidítések jegyzéke

további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék