sz. csáti éva
Szabó T. Attila életmű-bibliográfiája
(az 1984-1996 közötti éveket Balassa Iván készítette)

 

       bibliográfiák   » Szabó T. Attila életmű-bibliográfiája
    év 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1991 1993 1995 1996
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés   -     
     
 

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Róla írták

Jelentés az 1934-1935. évi Sámuel-Kölber jutalomról. MNy. XXXII, 142.

(Magyar) : Az első Pais-díjas Szabó T. Attila kolozsvári professzor. 1986, Zalai Hírlap XLII/204.-7.

Antal Árpád : Balladák könyve. Élő hazai magyar népballadák. Kallós Zoltán gyűjtése. Szabó T. Attila gondozásában. Kriterion Bukarest 1970. 1971, NyIrK. XV, 2:394-398.

B. Gergely Piroska : Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. 1975, Utunk XXX/39:1-2. Fényképpel.

B. Gergely Piroska : Szabó T. Attila 80 éves. 1986, NyIrK. XXX/1: 98-99.

B. Gergely Piroska : Búcsú mesterünktől. 1988, MNy. LXXXIV, 11-12.

B. Gergely Piroska - Kósa Ferenc - Zsemlyei János : "A magyar nyelvfeudalizmuskori román kölcsönszavai" című szótörténeti monográfiaszerkesztése. 1966, NyIrK. X/1:93-110.

Balassa Iván : Szabó T. Attila: A szó és ember. 1973, Ethn. LXXXIV, 134-137.

Balassa Iván : Szabó T. Attila: Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. I. 1975, Ethn. LXXXVI, 656-659.

Balassa Iván : Szabó T. Attila 70 éves. 1977, Ethn. LXXXVIII, 149-152. Fényképpel.

Balassa Iván : Adatok Debrecen és Erdély néprajzi kapcsolatához a XVIII-XIX. században. 1982, Néprajzi tanulmányok. Debrecen.

Balázs János : Szabó T. Attila 80 éves. 1986, MNy. LXXXII, 380-384.

Balla Zsófia : A páncél nyomai. 1991, Kriterion. Bukarest.

Balogh Edgár : Hatjelzős nyelv bájolói (Táj és nép). 1975, Új Élet XVIII,19/405.

Balogh Lajos : Szabó T. Attila (1906-1987). 1987, Honismeret XV/4: 62-63.

Beke György : A szó és az ember. 1972, Művelődés 8:55-56.

Beke György : Szabó T. Attila évszázadai. 1977, Magyar Nemzet XXXIII/291:11

Beke György : "Nem csak a magyar nyelvtörténet művelőinek - a román és szász kutatás munkásainak is dolgozom." Szabó T. Attila műhelyében. 1978, A Hét Évkönyve 167-179.

Benda Kálmán, Bogyay T., Glassl H., Lengyel Zs., Hrsgb. : Forschungen über Siebenbürgen. Festschrift für Attila T. Szabó und Zsigmond Jakó. 1988, Ungarisches Institut. München (válogatott bibliográfiával).

Benkő Loránd : Szabó T. Attila hatvan éves. 1966, MNy. LXII, 119-122.

Benkő Loránd : A csángók eredete és települése a nyelvtudományszemszögéből. 1970, MNy. LXXXV, 271-287; 385-405.

Benkő Samu : A vásárhelyi nyelvemlékről. 1974, Utunk XXIX, 4:4.

Benkő Samu : Glédába állított szavak. Szabó T. Attila: Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. 1975, A Hét VI/39:5.

Benkő Samu : Múltunk nyelvi átélése. 1981, Utunk XXXVI/I:13.

Benkő Samu : Szabó T. Attila műhelyei. 1990, In: Kántor Lajos (szerk.): Erdélyi csillagok. Bp.

Bihar Anna : Csodálatos művelődési értékünk - a nyelv. 1976, Fáklya XXXI/139-3.

Bodor Pál : Szabó T. Attila nyolcvan éves. Megszüntethetetlen intézmény. 1986, Magyar Nemzet. Jan. 11

Bura László : Nyelv és múlt. Szabó T. Attila válogatott cikkeinek III. kötetéről. 1973, Szatmári Hírlap XXV/16:3.

Cs. A. (Csiszár Alajos) : Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár.1985, Vigilia 4:367-368.

Cs. Gyimesi Éva : Nyelv és múlt.1973, A Hét. IV/8:6.

Cseh Zsolt : A Szép örökség. 1988, MNy. LXXXIV, 7-9.

Cseres Tibor : A magyar nyelv aranybányája (Szabó T. Attila: Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár A-C). 1977, Irodalomtörténet. LIX, 191-200.

Dankó Éva : Szabó T. Attila néprajzi munkásságáról. Köszöntés 70.születésnapjára. 1976, Múzeumi Kurír 20:17-26. Debrecen.

Denke Gergely : Kolozsvári beszélgetés. 1972, Reformátusok Lapja XVI/48:1.

Domokos Géza : Könyv az asztalon. 1975, A Hét VI/36:1.

Éder Zoltán : A tudomány fényében. Szabó T. Attila nyolcvanadik születésnapjára. 1986, Nyr. CX, 1-20.

Éder Zoltán : Hány kiadásban jelent meg az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár I. kötete. 1988, MNy. LXXXIV, 324-327.

Egyed Ákos : Adattár és forrásmű. 1981, Utunk XXXIX/42:1.

Erdélyi Lajos : Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár ötven év munkájának eredménye. Beszélgetés Szabó T. Attilával. 1975, A Hét VI/37:3.

Fodor István : Gondolatok az erdélyi nyelvtörténeti szótárról. Szabó T. Attila 75. születésnapja alkalmából.1981, Irodalmi Újság (Párizs) erdélyi melléklete. XXXII/1-2:7-8.

Fodor István : Attila Szabó. T.: Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár III. 1982, Finnisch-Ugrische Mitteilungen (Hamburg) VII, 167.

Gálffy Mózes : Egy életmű első kötete. 1975, Tanügyi Újság XIX/10:4.

Hajdú Mihály : Szabó T. Attila 80. éves. 1986, Honismeret 3:54-55.

Imre Samu : Szabó T. Attila hetven éves. 1976, MNy. LXXII, 245-248.

Imre Samu : Köszöntjük a 80. éves Szabó T. Attilát. 1986, Confessio X/3:69-72 (Bp).

Imre Samu : Szabó T. Attila.1987, In: Forschungen über Siebenbürgen undseine Nachbarn. München.

Imre Samu, Gunda Béla, Benda Kálmán : Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. 1975, Nyr. CIV, 484-490.

Imreh István : Szót érteni. 1975, Utunk XXX/49:l-4.

Jagamas János : A balladák könyvének dallamai. 1971, Igaz Szó. XIX/5:698-703.

Jakó Zsigmond : Szívósan, erős lélekkel. Hetvenéves Szabó T. Attila. 1976, A Hét. VII/5.

Jakó Zsigmond : Új távlatok tudományosságunk előtt. Megjelent az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár második kötete. 1979, Utunk XXXIV/6:1.

Jakó Zsigmond : Rendkívüli tudományos vállalkozásokhoz mindig rendkívüli magatartás kellett. Szabó T. Attila 75 éves. 1981, A Hét XII/3:5.

Jakó Zsigmond : Szabó T. Attila koporsójánál. 1988, MNy. LXXXIV, 9-10.

Jung Károly : Egy lexikográfiai remekműről (Erdélyi Magyar Szó-történeti Tár. I.) 1975, Híd XL/5:658-660 (Újvidék)

Kálmán Béla : Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. I. A-G. Anyagát gyűjtötte és szerkesztette Szabó T. Attila. 1979, MNyj. XXII, 149-153.

Kálmán Béla : Szabó T. Attila 1906-1987. 1988, MNy. LXXXIV, 3-7.

Kántor Lajos : Jelzők helyett - idézetek. Szabó T. Attila 75. születésnapjára. 1981, Utunk XXXV/3:2. Fényképpel.

Kántor Lajos : A nyelv, a nép szolgálatában. Szabó T. Attila professzor válaszol Kántor Lajos kérdéseire.1981, Igazság XLIII/8:3.

Kántor Lajos (szerk.) : Erdélyi csillagok. 1990, Héttorony kiadó. Bp.

Kiss András : A szó és az ember. 1971, Igazság XXXII/223:3.

Kiss András : Öt évszázad élő nyelve. 1975, Igazság XXXVI/276:3.

Kiss András : Nélkülözhetetlen tudományos munkaeszköz. 1979, Művelődés XXXII:39-40.

Kiss Jenő : Szabó T. Attila: Anyanyelvünk életéből. 1970. 574 S.; Aszó és ember 1971. 573 S.; Nyelv és múlt 537 S. Bukarest. 1974, Soveit-Finno-Ugrischen Studien (Tallin). X/3:207-209.

Kiss Károly : Pannóniától Moldováig. Beszélgetés Szabó T. Attilával (Ma délelőtt 11-kor búcsúztatják a Házsongárdban). 1987, Magyar Nemzet március 7.

Kósa Ferenc : Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár I. Kriterion Kiadó Bukarest. Anyagát gyűjtötte és szerkesztette Szabó T. Attila. 1976, NylrK.XX/1:105-107.

Kósa László : Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. 1976, Forrás 4:91.

Kriza Ildikó : Kriza János. Antal Á., Faragó J., Szabó T. A. három tanulmánya. 1972, Acta Ethnographica Hung. XXI, 163-165.

Lőrincze Lajos : Földrajzi neveink élete. 1947, Magyar Táj- és Népiismereti Könyvtár. Szerk.: Győrffy György. 9. Bp.

Lőrincze Lajos : Földrajzinév-gyűjtésünk múltja, jelen állása és fel-adatai 1949, Bp.

Lőrincze Lajos : Mint egy regény. 1975, Magyar Nemzet. Október 12.

Lőrincze Lajos : Szótárt olvasni jó. 1979, Élet és Irodalom XXIII/27:4.

Lőrincze Lajos : Szabó T. Attila 80 éves. 1986, Transsylvania. Erdélyi Tájékoztató XX VIII/2:1-2.

Lőrincze Lajos : Megnől az ember szíve. 1993, Új Horizont. Veszprém.

Lőrincze Lajos, Benkő Loránd: Szabó T. Attila köszöntése. Elhangzott a Kossuth-rádión 1976. III.26. a Magyar Nyelv Hetén. 1976, Nyr. C, 119-126.

Lőrinczi Réka : Túl a nyelvtudomány határain. 1973, Igazság XXXIV/17:5.

Mák Ferenc: Az égtartó magánya. 1989, Könyvvilág XXXIV/2:10.

Márton Gyula : Szabó T. Attila műhelyében. 1970, Igaz Szó XVIII/7:27. Fényképek: Forgács Károly, Szabó Tamás.

Mikó Imre: Már Szabó T. Attila is hetvenéves. 1976, Utunk XXXI/3:6.Fénykép Asztalos Sándor.

Morvay Péter : Böngészés egy "új" kincsestárban.1979, Honismeret 5-6:114-118.

Murádin László : A nyelvész és az irodalom. 1982, Utunk XXXVII/21.

Murádin László : Szabó T. Attila 80 éves. 1986, Új Élet. 1:11.

Murádin László - Juhász Dezső : A Romániai Magyar Nyelvjárások Atlasza. I. 1995, Magyar Nyelvtudományi Társaság. Bp.

Nagy Jenő : Szabó T. Attila hatvanötéves. 1971, Művelődés. Január. Fény-kép Asztalos Sándor.

Nagy Jenő : Egy élet a nyelvtörténeti kutatás szolgálatában. 1975, Korunk XXXIV/7:534-541.

Nagy Jenő : Szabó T. Attila ravatalánál.1988, MNy. LXXXIV, 10-11.

Nagy Jenő : Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár megjelenésének feleútján.1995, MNyj. XXXII, 39-48.

Nagy László : Adok nektek aranyvesszőt. 1971, Élet és Irodalom. Okt. 23.

Ónodi Szabó Lajos : Szabó T. Attila (1906-1987) tovább tanít. 1989, Református Egyház XII/9:194-195.

Pais Dezső : Jelentés az 1939. évi Szily-jutalomról. 1939, MNy. XXXVI,65.

Penavin Olga : Nyelvtörténet. Sikerkönyv lett a szótár. Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. Anyagát gyűjtötte és szerkesztette Szabó T. Attila. 1976, Magyar Szó (Újvidék) XXXIII/71:12.

Péntek János : A szó és ember (Anyanyelvünk élete). 1971, Falvak Dolgozó Népe XXXVIII/11.

Péntek János : A hazai magyar nyelvtudományi kutatások. 1981, In.: A romániai magyar nemzetiség. Kriterion. 286-312.

Péntek János : Magyarságtudomány és magyar nyelvtudomány Kolozsváron. 1993, MNy. LXXXIX, 288-296.

Pomogáts Béla : Szavak élete. Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. 1975, Köznevelés XXXI/43:28.

Pomogáts Béla : Beszélgetés Szabó T. Attilával. 1979, Valóság 3:95-100.

Pomogáts Béla : Szabó T. Attila munkásságáról. 1980, Forrás XII, 80-85.

Pomogáts Béla : Számadás a múltról. Szabó T. Attila: Tallózás múltban. 1986, Új Írás XXVI/5:109-115.

Ruffy Péter : Nagy erdélyiek. 1975, Magyar Nemzet. Október 5.

Ruffy Péter : Szabó T. Attila háromnegyed évszázada. 1982, A Magyar Hírek Kincses Kalendáriuma 86-88. Fénykép Erdélyi Lajos.

Ruffy Péter : Az erdélyi magyar nyelv pompája és régisége. 1985, A Magyar Hírek Kincses Kalendáriuma 180-183. A Szótár magyar-német-román címlapjával.

Schellbach, Ingrid : Ein importantes ungarisches Lexikon aus Siebenbürgen. Attila Szabó T.: Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár I. 1977, Finnisch-Ugrische Forschungen XXK, 221-223.

Sylvester Lajos : Balladák bölcsőjénél. 1970, A Hét. II/49:3.

Sütő András : Torzók. Sorok egy égtartó ember emlékére. 1987, Magyar Ifjúság. VI.

Szabó T. Ádám : Hungarologie und Finnougristik in Siebenbürgen. 1973, Ural-Altaische Jahrbücher. Bd. 45:244-248.

Szabó Zoltán : Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár I. 1977, Revue Roumain de Linguistique. Tom. XXII/4:505-506.

Szabó Zsolt : Beszélgetés Szabó T. Attilával.1977, Könyvtár 4:22-24.

Szente Imre : Egy életmű megkoronázása. Szabó T. Attila: Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár I. 1977, Új Látóhatár XXVII, 539-544.

Szilágyi N. Sándor : A diófaültető. Szabó T. Attila hetvenötödik születésnapjára. 1981, Művelődés XXXIV/1:13-15. Fényképpel.

Vári Attila : A nyelvészet ünnepe. Szabó T. Attila nyolcvanéves. 1986, Élet és Irodalom. XXX/3:7.

Varró Ilona : Haja, haja virágom - Szabálytalan recenzió. 1970, Igaz Szó 4:630-633.

Végh József : Földrajzinév-gyűjtéseink állása és tudományos problémái. 1972, MNyj. XVIII, 95-103.

Vekerdi József : Attila T. Szabó: Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár I-III.)1982, Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde. Köln-Wien. 2:225-227.

Vekerdi László : Örök jelként él a múlt lelke (Szabó T. Attila: Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár.1976, Új Írás 7:104-109.

Veres István : Wörterbuch der síebenbürgisch-ungarischen Sprache. 1975, Karpantenrundschau VIII (XIX)/43:6.

 
kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  róla írták
»  folyóiratok, lapok, újságok és rövidítéseik
»  rövidítések jegyzéke

további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék