sz. csáti éva
Szabó T. Attila életmű-bibliográfiája
(az 1984-1996 közötti éveket Balassa Iván készítette)

 

       bibliográfiák   » Szabó T. Attila életmű-bibliográfiája
    év 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1991 1993 1995 1996
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés   -     
     
 

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Folyóiratok, lapok, újságok és rövidítéseik

RövidítésFolyóirat, lap, újság teljes neve
1I. Adatok.
2i.h.
3A Hét
4BBKözl.A kolozsvári V. Babeş és Bolyai Egyetemek Közleményei. Társadalomtudományi sorozat
5NéprMúzFűz.A Néprajzi Múzeum Füzetei (sorozat)
6Acta Ethnographica Hung.
7EMEEk.Az EME vándorgyűlési Emlékkönyvei
8ETIÉvk.Az Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyve
9CercL.Cercetări Lingvistice (folyóirat)
10Confessio
11Cum Vorbim
12DDolg.Dolgozatok a debreceni Tisza István tudományegyetem Magyar Népnyelvkutató Intézetéből
13Élet és Irodalom
14Élet és Tudomány
15Ellenzék
16Előre
17E.Erdély (folyóirat)
18EH.Erdélyi Helikon (folyóirat)
19EISz.Erdélyi Irodalmi Szemle (folyóirat)
20EI.Erdélyi Iskola (folyóirat)
21Erdélyi Lapok
22EM.Erdélyi Múzeum (folyóirat)
23ETF.Erdélyi Tudományos Füzetek
24Eripainos. Virittäj
25Ethn.Ethnographia (folyóirat)
26Fáklya
27Falvak Dolgozó Népe
28Finnisch-Ugrische Forschungen
29Finnisch-Ugrische Mitteilungen
30Forrás
31Hargita
32H.Helikon (folyóirat)
33Híd
34Honismeret
35IE.Ifjú Erdély (folyóirat)
36Igaz Szó
37Igazság
38Irodalmi Újság
39It.Irodalomtörténet (folyóirat)
40Irodalomtört.DolgIrodalomtörténeti Dolgozatok
41Itk.Irodalomtörténeti Közlemények (folyóirat)
42Jóbarát
43Karpantenrundschau
44KÚ.Keleti Újság (napilap)
45Keresztény Magvető
46Kiáltó Szó
47Kortárs
48Korunk
49Könyvtár
50Könyvvilág
51Köznevelés
52LK.Levéltári Közlemények (folyóirat)
53Limba Română
54Magyar Exlíbris
55Magyar Ifjúság
56Magyar Nemzet
57MNny, MNnyvMagyar Népnyelv (évkönyv Debrecen)
58MNy.Magyar Nyelv (folyóirat)
59MNyj.Magyar Nyelvjárások (évkönyv Debrecen)
60Nyr.Magyar Nyelvőr (folyóirat)
61MNyTK.Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai
62Magyar Szó
63Magyar Tudomány
64Msn. Acta Magyarosan (folyóirat)
65Megyei Tükör
66Művelődés
67Művelődési Útmutató
68Műveltség és Hagyomány
69Múzeumi Kurír
70NFűz.Népnevelési Fűzetek (sorozat)
71NéprÉrt.Néprajzi Értesítő (A Néprajzi Múzeum folyóirata, évkönyve)
72Névtani Értesítő
73NyIrK.Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Kolozsvár-Bukarest)
74Nytud.Ért.Nyelvtudományi Értekezések (sorozat Bp).
75Nyugat
76Orvosi Szemle
77PPásztortűz (folyóirat, Kolozsvár)
78Református Egyház
79RefSz.Református Szemle (folyóirat)
80Reformátusok Lapja
81Revista Medicala
82Revue Roumain de Linguistique
83Schlachter Festschr.
84Soveit-Finno-Ugrischen Studien
85Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
86StUBB.Studia Universitatis Babeş-Bolyai. ÍV. Philologia
87Szatmári Hírlap
88Tanügyi Újság
89Tiszatáj
90Transsylvania. Erdélyi Tájékoztató
91Új Élet
92Új Horizont
93Új Írás
94Új Látóhatár
95ActaHistLit.Szeg.Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Litteraria
96Utunk
97Valóság
98Vigilia
99VZVörös Zászló (Marosvásárhely)
100Zalai Hírlap
101Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde.

 
kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  róla írták
»  folyóiratok, lapok, újságok és rövidítéseik
»  rövidítések jegyzéke

további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék