sz. csáti éva
Szabó T. Attila életmű-bibliográfiája
(az 1984-1996 közötti éveket Balassa Iván készítette)

 

       bibliográfiák   » Szabó T. Attila életmű-bibliográfiája
    év 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1991 1993 1995 1996
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés   -     
     
  1972: 15 tétel lapozás: 1-15

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Hogyan alakultak ki személyneveink?. Hargita Kalendárium (Csíkszereda) 1972. 122-8.

Régi erdélyi nyelvemlékek. Utunk Évköny 1972. 201-5.

Tulogdy János köszöntése. Korunk 1972, XXX, 1529-30.

Emlékezetre méltó dolgok 1718-1784 (Rettegi György emlék-iratai. Közzéteszi Jakó Zsigmond. Buk. 1970). A Hét 1972, II/11. 5-6., Ism.

B. Nagy Margit: Reneszánsz és barokk Erdélyben. Művelődéstörténeti tanulmányok. Buk. 1970. Ethn. 1972, LXXXII, 95-7., Ism.

Fehértói Katalin: A XVI. századi magyar megkülönböztető nevek. NyIrK. 1972, XV, 179-81., Ism.

Nyelv és múlt. Válogatott tanulmányok, cikkek III.. Buk. 1972.624 l. + XI. l. mell. Kriterion Könyvkiadó.

Mutatvány az Erdélyi Magyar Szótörtéheti Tár szócikkeiből. NyIrK. 1972, XVI, 121-30, 307-15.

Mutatvány egy erdélyi szótörténéti tár szócikkeiből. MNy. 1972, LXVIII, 1-23.

Erdélyi szövegemlékek 1552-1560 tájáról. MNy. 1972, LXVIII, 222-6.

Ifj. Heltai Gáspár élete és helyesírása ismeretéhez. ActaHistLit.Szeg. 1972, X-XI, 13-27 és Irodalomtört. Dolg. 1972, 65.

Fellegjáró nyelvrokonítás. Művelődés 1972, XXV/9.41-3,46.

Látszat rokonság- valóságos rokonság. i.h. 1972, XXV/10. 44-6.

Nyelvünk finnugor eredete és rokonsága. i.h. 1972, XXV/11. 43-6.

Dr.Kós Károly: Népélet és néphagyomány. Korunk 1972, XXXI, 1885-90., Ism.

 
kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  róla írták
»  folyóiratok, lapok, újságok és rövidítéseik
»  rövidítések jegyzéke

további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék