sz. csáti éva
Szabó T. Attila életmű-bibliográfiája
(az 1984-1996 közötti éveket Balassa Iván készítette)

 

       bibliográfiák   » Szabó T. Attila életmű-bibliográfiája
    év 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1991 1993 1995 1996
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés   -     
     
 

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Szabó T. Attila szaktudományi és tudománynépszerűsítő közleményeinek könyvészete

- Összeállította: Sz. Csáti Éva -

 

A teljességre törekvő könyvészet eredetileg három részben jelent meg,III, 547-562 (1929-1969), V, 611-614 (1970-1980), VI, 515 (1980-1984).Ezt változtatás nélkül közlöm és 1984-től 1996-ig néhány adattal kiegészítem.

"Az adalékok évenkénti egybeállításában az önállóan megjelent kiadványok megelőzik az időszaki sajtótermékekben napvilágot látott szaktudományi közleményeket, emezek pedig a tudománynépszerűsítők előtt állanak. Az egyes évek könyvészeti felsorolását, könyvismertetések, illetőleg értékelések (Ism.) zárják. Az egyes tételek könyvészeti adatai után álló Kny. jelzés rendszerint címlapos különnyomatra, ritkábban címalap nélküli levonatra utal" (Sz.Csáti Éva III, 547).

 

Könyvészet

Szabó T. Attila munkásságának jelentős részét magába foglalja az a hétkötet, mely 1970-1988 között jelent meg. A fentiekben ezt használtam és csak akkor nyúltam vissza az eredetihez, ha a gyűjteményes kötetben a tanulmány rövidítve jelent meg, illetve terjedelme következtében oda nem került be. Tettem ezt azért is, hogy az olvasó a hivatkozott helyet minél könnyebben megtalálja. A minden jelzés nélküli római szám kötetet jelezés utána az oldalszám következik.

I. Anyanyelvünk életéből. Válogatott tanulmányok, cikkek. 574 1. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1970.

II. A szó és az ember. Válogatott tanulmányok, cikkek. 573 1. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1971.

III. Nyelv és múlt. Válogatott tanulmányok, cikkek. 623 1. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1972.

IV. Nép és nyelv, Válogatott tanulmányok, cikkek. 675 1. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1980.

V. Nyelv és irodalom. Válogatott tanulmányok, cikkek. 629 1. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1981.

VI. Tallózás a múltban. Válogatott tanulmányok, cikkek. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1985.

VII. Nyelv és település. Válogatott tanulmányok, cikkek. Válogatta és sajtó alá rendezte Szabó T. Ádám. 555 1. Európa Könyvkiadó, Budapest1988.

 

Szabó T. Attilával foglalkozó írásokból

Munkásságával nagyon sokan foglalkoztak. Egy alkalommal az SzT. első kötetének megjelenés utáni évben (1976) írta, hogy 52 ismertetés jutott el hozzá. Kiss András - Szabó T. E. Attila: Szabó T. Attiláról megjelent értékelések, megemlékezések címen 253 tételt állított össze (1987), de ez sajnos nem jelent meg. A kéziratot az összeállítók jóvoltából használhattam, köszönet érte. Ez annál is értékesebb, mert olyan erdélyi forrásokat, folyóiratokat, napilapokat is feldolgoz, melyekhez nehezen jutottam volna el. Az alábbiakban csak azokat sorolom fel, melyeket közvetlenül vagy közvetve sikerült tanulmányoznom. Kiegészítettem a sort az anyaországi értékelésekkel lehetőség szerint az 1990-es évekig, de ezek közül is csak néhányat vettem fel a jegyzékbe.


Forrás: Balassa Iván: Szabó T. Attila (1906-1987). Erdély nagy nyelvtudósa. Püski Kiadó, Budapest, 1996.

 
kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  róla írták
»  folyóiratok, lapok, újságok és rövidítéseik
»  rövidítések jegyzéke

további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék